สงกรานต์นี้ทางสะดวก ขนส่งให้รถบรรทุกหยุดงาน
วันที่ 10 เมษายน 2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะถนนสายหลักเส้นทางต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ประสานขอความร่วมมือไปที่สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน

ซึ่งมีสมาชิกอยู่มากกว่า 900 ราย และมีรถบรรทุกในสังกัดรวมกว่า 10,000 คัน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งทุกราย หยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้าบนถนนสายหลักในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย ถนนมิตรภาพ, ถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-นครราชสีมา และถนนสาย 24 ทางต่างระดับสีคิ้ว-อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560


ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลัก โดยเฉพาะถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางมุ่งสู่ภาคอีสาน ซึ่งทางสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสานได้ตอบรับให้ความร่วมมือ และพร้อมดำเนินการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยได้ติดป้ายประกาศตามเส้นทางริมถนนมิตรภาพ และจะเริ่มหยุดวิ่งรถบรรทุกสินค้าในสังกัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (11 เม.ย.)

อย่างไรก็ตามบนถนนสายหลักก็ยังคงมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าบางส่วน ที่จำเป็นต้องวิ่งขนส่งสินค้าบางชนิด อาทิ เชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคอีสานพร้อมกันนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่จะใช้เส้นทางในการเดินทาง โดยรถบรรทุกต้องมีสภาพความพร้อมได้มาตรฐานความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถเร็ว และการเมาแล้วขับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ - ข่าววันนี้
Share To:

Post A Comment: