สิ่งแรกที่คุณเห็นในภาพต่อไปนี้คืออะไร จากภาพสิ่งแรกที่คุณเห็นมันจะสามารถบ่งบอกนิสัยของคุณในมุมมองของคนอื่น และบอกถึงนิสัยของตัวคุณเองจริงๆได้อย่างแม่นยำ


A กะโหลกศีรษะ
B คน
C ไม่ใช่ทั้งหมด


A กะโหลกศรีษะ

คุณในสายตาของคนอื่น:
คุณเป็นคนที่ใจกว้างและรู้จักแบ่งปัน
มีความเข้มแข็งมาก
ชอบตรงไปตรงมา
และเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
ตัวจริงของคุณ:
คุณมีนิสัยที่ขี้เกียจเล็กน้อย ทำอะไรชอบใช้วิธีที่ฉลาดเพื่อที่จะทำให้เสร็จโดยเร็วจะได้ไปพักผ่อน
เป็นคนที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ ต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด
ลึกลับ แต่ก็อยากจะให้คนอื่นมารู้ใจตัวเอง
ซึ่งเป็นคนที่หวงแหนเพื่อนที่อยู่รอบๆ ตัวมาก

B คน

คุณในสายตาของคนอื่น:
คุณเป็นคนฉลาดและมีความรับผิดชอบมาก
ไม่ค่อยเข้าใกล้คนแปลกหน้า
ไม่ชอบให้คนอื่นเห็นด้านที่อ่อนแอ
มีความจงรักภักดีมาก
ซึ่งทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้นและมีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลำบาก
ตัวจริงของคุณ:
คุณเป็นคนอารมณ์เสียง่าย ต้องอดทนกับสิ่งต่างๆมากมาย
ไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ดีที่คนอื่นทำกับตัวเอง ตราบใดที่เขายังไม่ได้เกินลิมิตของคุณ คุณก็จะลืมสิ่งนั้นไปเอง
คนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคุณมักจะเข้าใกล้ตัวคุณยาก ต้องคุ้นเคยจริงๆ คุณจึงจะเปิดใจให้เขา
มักจะทำตัวไม่สนใจอะไร แต่ในความเป็นจริง ใจของคุณใส่ใจสิ่งนั้นมากๆ

C ไม่ใช่ทั้งหมด

คุณในสายตาของคนอื่น:
หลายครั้งที่คุณรู้สึกเสียใจแต่คุณไม่แสดงออก แต่ความจริงเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเห็นได้จากดวงตา
คุณเป็นคนที่พึงพาได้
เป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธใคร
และเป็นคนที่น่าเชื่อถือ
ตัวจริงของคุณ:
มักจะคิดให้คนอื่นเสมอ พยายามที่จะปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้
หลังจากได้พูดคุยกับคุณ ก็จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่เข้ากันได้ง่ายๆ
ไม่ชอบรบกวนคนอื่น ชอบลงมือทำทุกอย่างเอง
ภาคภูมิใจในตนเองแข็งแกร่ง

เพื่อนๆ คะ สิ่งแรกที่คุณเห็นคืออะไรล่ะ
Share To:

Post A Comment: