ء
เพจ Drama-addict ได้มีการส่งต่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ จากเพจ “ว่านน้ำ www.wan-nam.com” เกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพ โดยมีข้อความระบุว่า #รู้ไว้กับว่านน้ำ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าด้วยธรรมเนียมการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพ 

ตามธรรมเนียมโบราณนั้น เมื่อไปงานศพ หากตนมีอายุน้อยหรือศักดิ์ต่ำกว่าผู้ตาย ให้แต่งขาว หากตนมีอายุมากหรือศักดิ์สูงกว่าผู้ตาย จึงจะแต่งดำ หากตนไม่ได้เป็นญาติกับผู้ตาย ให้แต่งสีน้ำเงินแก่ หรือม่วงแก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะไปเฝ้าพระบรมศพจะต้องแต่งขาว ห้ามแต่งดำแต่ธรรมเนียมการไว้ทุกข์ปัจจุบันนี้นั้น อนุวัตอย่างสากลแล้ว โดย 


1. ชาย – แต่งเชิร์ตขาว เนคไทดำ กางเกงดำ รองเท้าถุงเท้าดำ ถ้าสวมสูทเป็นสูทดำ สวมปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก

2. หญิง – แต่งดำล้วน แบบสุภาพ ถ้าสวมสูท สวมสูทดำ สวมปลอกแขนทุกข์ที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก 

สำหรับข้าราชการ ให้ดูตามประกาศของกระทรวง ทบวง กรมของตน ตามข้างต้นนี้คือการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพแบบทางการกึ่งทางการ โดยสามารถดูตามเจ้านายทรงแต่งพระองค์ (ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ชัชพล ไชยพร Chachapon Jayaphorn) 

อีกทั้งทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือจากพสกนิกรให้แต่งชุดดำ การที่มีผู้บอกว่าหากอ่อนหรือต่ำศักดิ์กว่าผู้ตายต้องแต่งชุดขาวนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เป็นธรรมเนียมสมัยโบราณอันไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้ว จึงขอให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าธรรมเนียมปัจจุบันในการแต่งกายไว้ทุกข์ในพิธีศพ ให้แต่งชุดดำโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ แม้แต่ธรรมเนียมโบราณในการอ่อนกว่าผู้ตายให้แต่งขาว สูงกว่าผู้ตายให้แต่งดำนั้นก็ยังมีข้อยกเว้น จึงขอนำมาลงไว้เผื่อผู้ที่สนใจ เช่นเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมขุนศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์ 

ซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเอ็นดูอย่างยิ่ง จึงมีพระราชดำรัสว่า“ลูกคนนี้รักมากต้องนุ่งขาวให้” เช่นเดียวกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาขาวในงานพระเมรุพระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงพระภูษาขาวในงานพระเมรุพระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี เช่นกัน ทั้ง 3 กรณีนี้ เป็นการใช้สีขาวกับเจ้านายที่สิ้นพระชนม์และมีพระชนมายุน้อยกว่า 

ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วจะต้องใช้สีดำ อ้างอิง “นุ่งขาว นุ่งดำ โกนผม: ธรรมเนียมไว้ทุกข์ในพิธีพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย” โดย คุณนนทพร อยู่มั่งมี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ๓๒(๑๑) : ๑๔๘ – ๑๕๕ (กันยายน ๒๕๕๔) 

โดยสรุป ไม่ว่าจะยึดถือธรรมเนียมโบราณหรือปัจจุบัน ก็ควรพึงทราบไว้ว่าธรรมเนียมโบราณมีมาเช่นนี้ และในปัจจุบันนั้น ยึดถือตามหลักสากลแล้ว คือให้แต่งดำ หรือตามประกาศจากรัฐบาล 

Share To:

Post A Comment: