บัตรส่งความสุข หรือ ส.ค.ส.พระราชทาน ซึ่ง ในหลวง ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

โดยเริ่มแรกนั้น ส.ค.ส.พระราชทาน เป็นเพียงการเรียงพิมพ์ตัวอักษร หรือเครื่องหมายต่างๆ ไม่มีการตกแต่งลวดลายใด ๆ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ ซึ่ง ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ ได้พระราชทานให้แก่เฉพาะหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท นับแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้พระราชทาน ส.ค.ส.ต่อเนื่องมา รวมเวลาเกือบ 30 ปี 


ในแต่ละปีมีลวดลายที่ยากขึ้นตามลำดับ มีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิด ภาพหัวใจ ภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ฯลฯ และในปี พ.ศ.2549 เป็นปีแรกที่ ส.ค.ส. พระราชทานเปลี่ยนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์สีของพระองค์เอง ทั้งนี้ มีเพียงปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2548 เท่านั้น ที่ไม่ปรากฏ
ส.ค.ส.พระราชทาน

Share To:

Post A Comment: