พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงานได้เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตน ด้วยการเพิ่มค่าทำทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อคนต่อปีจากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี 


โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในคลินิกเครือข่ายประกันสังคมที่มีอยู่กว่า 535 แห่งและในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 หน่วยงานคือกระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ในกลางเดือนมกราคม 2560 และจะสามารถให้บริการได้ทันที ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ด้วยการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ยังมีเรื่องต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเสี่ยงในบางประเด็น แต่ทางกระทรวงแรงงานต้องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้ประกันตน โดยในวันที่ 6 มกราคม 2560 ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะเป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการรับฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอจากตัวแทนผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ หากประเด็นใดสามารถดำเนินการได้ทันทีก็จะทำ แต่ในบางประเด็นที่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายจะต้องขอเวลาในการดำเนินการ 

ทั้งนี้ในเบื้องต้นผู้ประกันตนทุกคนที่ใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปี หากมีการตรวจพบว่าเจ็บป่วยจนต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา หรือเฝ้าระวังโรค ก็จะต้องได้รับการดูแลทันทีตามสิทธิ

Share To:
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Post A Comment: